צילום: רן בירן
פיקוח: קדם ניהול פרוייקטים טל גולדפרב